1604 DE DRIFTKIKKER LEIDEN

HERBESTEMMING SCHOOLGEBOUW

EEN BUURTJE BINNEN DE WIJK, VANZELFSPREKEND EN GASTVRIJ

De Driftkikker is verbouwd voor bewoning door 16 individuen. De een heeft misschien wat meer te geven dan de ander, maar samen staan ze sterk. Hier leren de cliënten van Cardea buurtbewoners te zijn, en krijgen een thuis in de samenleving.

In de Driftstraat in Leiden Noord staat een prachtige monumentale school, de Driftkikker. Gecharmeerd van het gebouw en de plek binnen de wijk, hebben we samen met Ons Doel en Cardea een plan gemaakt voor herbestemming van het schooltje naar een woongebouw. Waarbij we de ruimte geven aan een bijzonder woonscenario met een mix van bewoners, zodat ook bijzondere doelgroepen een plek kunnen vinden in de wijk. Waarin iedereen zich gesteund voelt door buren en een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving is.

De herbestemming is uitgevoerd met groot respect voor het monumentale gebouw. Uitgangspunt bij het ontwerp was de oorspronkelijke structuur. De monumentale kwaliteit was zowel in het interieur als in het exterieur zichtbaar, maar niet overal op waarde geschat.

Door terug te gaan naar de heldere oorspronkelijke indeling van de school, met een brede gang aan de noordzijde en klaslokalen aan de zuidzijde, hebben we de specifieke ruimtelijke kwaliteit teruggebracht in de Driftkikker. Deze brede gang is tevens een prachtige ontmoetingsruimte voor de bewoners van de Driftkikker, een plek tussen de prive-ruimte van de woning en de openbare ruimte van de straat.

HET WOONCONCEPT

In de voormalige basisschool de Driftkikker wonen 8 huurders naast 6 huurders uit bijzondere doelgroepen. Het woonconcept is uniek door de mix van bewoners, de interactie tussen hen en door het bijzondere karakter van het gebouw. De één heeft misschien iets meer te geven dan de ander, maar samen staan ze sterk. Jongvolwassen cliënten van Cardea, die toe zijn aan het verlaten van de de zorg, worden buurtbewoners en krijgen een thuis in de samenleving. Één van de huurders is huisbewaarder en heeft een coachende rol voor alle bewoners en is contactpersoon voor de buurt. 

Kijk hier voor het persbericht van de oplevering van de Driftkikker op 3 december 2020.

fotografie: buro JP

CREDITS

OPDRACHTGEVER
WONINGSTICHTING ONS DOEL
AANNEMER
DEN DUBBELDEN
PROGRAMMA
14 APPARTEMENTEN, SOCIALE HUUR EN CLIENTEN VAN CARDEA
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY
IN SAMENWERKING MET
CARDEA
ERIK OLIJERHOEK
OPLEVERING
DECEMBER 2020