1610 SUMATRASTAAT LEIDEN

NIEUWBOUW 83 APPARTEMENTEN

Op de locatie van basisschool de Springplank, aan de Sumatrastraat in Leiden Noord, zal woningstichting Ons Doel een appartementengebouw realiseren. Uitgangspunt is de menselijke stad, waarbij stadsplanning en sociale doelstellingen samenkomen.

DE DOELGROEP

De doelgroep van Ons Doel is aan het verschuiven: steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens vinden een plek bij Ons Doel. Daarnaast is betaalbaarheid een belangrijke ambitie. Daarom is besloten in dit appartementengebouw voornamelijk 2 kamer appartementen te bouwen, prettige en kwalitatieve woningen die relatief klein zijn waarmee de huur betaalbaar blijft.

Naast deze appartementen van 50 m2, komen een aantal kleinere studio’s en grotere 3 kamer appartementen. Verschillende doelgroepen kunnen hierdoor hun thuis vinden in het gebouw, dat een samenleving op zichzelf wordt.

STEDENBOUW

De locatie bevindt zich in een zone van losstaande gebouwen, tussen de vooroorlogse gesloten bouwblokken van de Kooi en de strokenverkaveling van de naoorlogse blokken aan de noordzijde. Daarom is het nieuwe gebouw een vrijstaand, alzijdig volume, georganiseerd rondom een binnenhof. Het gebouw is verankerd aan de omgeving door de hoogte en door het doortrekken van de richtingen van de gebouwen uit de omgeving.

Uitgangspunten voor het bepalen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden vormen de basisprincipes van de menselijke stad. De menselijke maat, het leven op de begane grond en de aandacht voor de detaillering dragen bij aan een prettig gebouw met een vriendelijke uitstraling.

HET WOONGEBOUW

De vraag hoe deze 83 huishoudens hun thuis gaan vinden in 1 appartementengebouw, is de rode lijn door het ontwerp. De route van straat naar huis, de territoriale spanningsreeks, is zorgvuldig en geschakeerd vormgegeven. Zodat de bewoner zich, onderweg naar huis, steeds meer thuis voelt. Het gevoel heeft dat zijn thuis al begint zodra hij het gebouw binnentreedt. En zich daarmee ook eerder verantwoordelijk voor die ruimte zal voelen.

VERDIEPING 1-4

De manier waarop de woningen gegroepeerd zijn rondom het hof, draagt bij aan het thuisgevoel van de bewoners. Het hof zelf is een prettige collectieve ruimte tussen het openbare van de stad en het privé van de woningen. De galerijen zijn breed en geven daarmee ruimte voor de bewoners. De woonkamers lopen door van buitengevel naar binnengevel, zodat de bewoners de galerij eerder als verlengstuk van zijn woning zal zien. Verschillende trappen, zowel buiten als binnen, verbinden de verdiepingen en het hof.

De drempelzone is de plek waar de meeste lichte contacten ontstaan, de plek waar je een bankje neerzet en je buurman gedag zegt. Hier ontstaat een buurt, het begin van een stukje samenleving. Daarom geven we bij elke voordeur ruimte aan deze drempelzone, een plek op de grens tussen privé en collectief.

BEGANE GROND
DUURZAAMHEID

Naast het thuisgevoel, neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in in het ontwerp. Uiteraard is het gebouw technisch duurzaam: onder andere gasloos, aangesloten op stadsverwarming, voorzien van zonnepanelen en warmteterugwinning van de ventilatie. Maar ook klimaatadaptatie en biodiversiteit krijgen de ruimte, zo worden in de gevel nestkasten voor verschillende vogels ingebouwd en wordt de binnentuin en de omliggende openbare ruimte zo groen mogelijk. Door het mooi en prominent maken van fietsenstallingen en trappen in de hallen, wordt gezond gedrag gestimuleerd en liftgebruik ontmoedigd. De vele verschillende manieren waarop bewoners elkaar kunnen ontmoeten helpt de sociale duurzaamheid van het complex. De woningen zijn levensloopbestendig en flexibel indeelbaar, ze kunnen in de toekomst eenvoudig worden samengevoegd of gesplitst. Zie voor een overzicht van deze en meer maatregelen onderstaande afbeelding.

Het thuisgevoel is de rode draad in het ontwerp van het woongebouw aan de Sumatrastraat. De manier waarop wij dit thuisgevoel de ruimte geven, de theorie erachter en de concrete vertaling naar het gebouw, hebben we samengevat in een boekje. Deze pdf kan je hier bekijken.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
WONINGSTICHTING ONS DOEL
PROGRAMMA
83 APPARTEMENTEN, SOCIALE HUUR
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY