1726 BIZETPAD LEIDEN

80 TOT 100 APPARTEMENTEN

Aan de rand van Leiden Zuidwest, grenzend aan de Vliet, staat een oud schoolgebouw van de gemeente. Deze locatie, gelegen tussen het groen van de Vlietzone en de naoorlogse straten van Leiden Zuidwest, zal in de toekomst het thuis worden van 80 tot 100 huishoudens. In opdracht van woningstichting Ons Doel werken wij aan een Stedenbouwkundig Voorontwerp, waarin we de mogelijkheden en kansen van de plek verkennen.  En onderzoeken hoe we, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de locatie, een prettig, groen en inclusief woonbuurtje kunnen realiseren.

We werken aan een bouwplan met een programma van 80 tot 100 woningen, waarvan een deel bestemd is voor bijzondere doelgroepen. Daarnaast onderzoeken we hoe we op de locatie ruimte kunnen bieden aan twee scoutinggroepen.

Met onze ontwerpen borduren we voort op het specifieke karakter van de plek. Deze locatie ligt in de wijk Zuidwest, een naoorlogse uitbreidingswijk. Deze wijk heeft een aantal karakteristieke eigenschappen. De bebouwing is orthogonaal en ligt terug ten opzichte van de rooilijn. Het straatprofiel is vaak asymmetrisch, waardoor zicht op groen vanaf de straat en woning gegarandeerd is. Het groen zelf loopt als een tapijt van gras door de wijk en maakt de wijk op veel verschillende manieren doorwaadbaar. De woningen zijn grotendeels opgetild, de relatie tussen de woningen en het maaiveld is hierdoor moeizaam. De open ruimte is veelal openbaar, met weinig differentiatie, eigenaarschap en verblijfskwaliteit. 

Voor deze locatie hebben we, met respect voor dit stedenbouwkundig erfgoed, nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Omdat de open verkaveling van de wijk, hoe karakteristiek en waardevol ook, niet altijd een prettig, menselijk buurtje oplevert. Een buurtje waar mensen elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten, en de open ruimtes gebruikt en gewaardeerd worden.

Daarom voegen we, voortbordurend op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de wijk, een nieuwe, menselijke laag toe. Waarbij we een [collectieve] tussenmaat toevoegen tussen het openbare en het privé, en daarmee de open ruimte meer differentiëren. Waarbij we de woningen laten zakken naar maaiveld en daarmee een prettige stad op ooghoogte maken. Waarbij we de relatie leggen tussen die woningen en dat maaiveld, en daarmee eigenaarschap de ruimte geven. En waarbij we de route van straat naar huis zorgvuldig vormgeven, en zo het thuisgevoel in de buurt versterken. 

De woningen zijn gegroepeerd rondom twee hoven, met gemiddeld 50 woningen aan elke tuin een prettige maat. De verschillende woningtypes zijn verspreid over de gebouwen, waardoor op elke verdieping een mix aan woningen ontstaat. De woningen voor bijzondere doelgroepen zitten gespikkeld tussen de andere woningen, hiermee hopen we deze clienten een zo normaal mogelijk thuis te kunnen bieden, en nemen we weer een stap richting de inclusieve samenleving. 

Door de verdeling over twee gebouwen kan het gebied een open karakter krijgen en verbinden we de wijk met de Vlietzone. Het gebied is doorwaadbaar middels verschillende routes voor zowel fietsers als voetgangers. Het gebouw voor de scoutinggroepen ligt als een paviljoen tussen de nieuwbouw en de Parelvissers, in een pleinachtige ruimte. Door deze openheid trekken we de kwaliteit van de Vlietzone nog verder het gebied in en maken we een prettige verbinding tussen de Parelvissers en de nieuwbouw. 

De locatie is, naast de ligging in de na-oorlogse uitbreidingswijk Zuidwest, onderdeel van de Vlietzone. Deze strook aan de oostzijde van de Vliet, heeft een specifiek eigen karakter: de meeste gebouwen zijn gericht op het water en staan als losse, vaak hogere volumes aan het groen. Hier borduren we op voort en maken daarom een stevig, kwalitatief front richting de Vlietzone. Daarnaast zijn de woningen zo georiënteerd dat zoveel mogelijk bewoners vanuit hun huis zicht hebben richting de Vliet, een prachtig groen landschap aan de rand van de stad. 

CREDITS

OPDRACHTGEVER
WONINGSTICHTING ONS DOEL
PROGRAMMA
WONEN, BIJZONDERE DOELGROEPEN, SCOUTING
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY
FASE
STEDENBOUWKUNDIG VOORONTWERP
STATUS
STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING TBV NOTA VAN UITGANGSPUNTEN