1912 WILTONFLATS SCHIEDAM

RENOVATIE 117 WONINGEN

Tussen de Parkweg en de Paulus Buijsstraat in Schiedam staan de Wiltonflats: 3 flats met elk 39 appartementen. Gebouwd in 1959 [met de vijfde woonlaag toegevoegd in 1996] zijn de gebouwen inmiddels toe aan een grondige renovatie. De ambitie hierbij is de woningen seniorgeschikt te maken. Maar ook de functionaliteit van de blokken en de verduurzaming van de woningen verdienen aandacht. 

In opdracht van Willems Vastgoedonderhoud, maken we de plannen voor de casco renovatie van de Wiltonflats. Hierbij is de basis het bouwfysisch verbeteren van de woningen en het aanpassen van de installaties. Daarnaast passen we woningplattegronden aan, zodat de woningen straks meer geschikt zijn voor senioren, met minimaal 3 sterren [rolstoeltoegankelijk en rollatordoorgankelijk].

Maar, we gaan verder. Het plan is de technische renovatie te benutten voor het verbeteren van de leefbaarheid, zowel in de drie flats als in de ruimte eromheen. Voor het prettig wonen in een buurtje, het thuisgevoel in een gebouw, is juist alles tùssen de woningen van groot belang. Onze plannen richten zich daarom juist ook op de directe leefomgeving van de bewoners. We maken een prettige route van straat naar huis, met ruimte voor vluchtige ontmoetingen. 

1 VERPLAATSEN VAN DE HOOFDENTREES

De hoofdentrees verplaatsen we van de Parkweg naar de Paulus Buijsstraat, een rustigere straat die makkelijker veilig en vertrouwd voelt. De entreehallen kunnen hier ruimer worden, waardoor plek ontstaat om een praatje te maken als je wacht op de lift of de post ophaalt. 

2 VERBREDEN VAN DE GALERIJEN

De galerijen maken we breder, zodat ruimte ontstaat voor een drempelzone, plek bij de voordeur om een bankje neer te zetten, wat planten. Hiermee krijgen bewoners een extra buitenruimte op de galerij, en wordt de privacy in de woning vergroot. Daarnaast is deze drempelzone erg belangrijk voor ontmoeting, door de mogelijkheid hier te verblijven neemt de kans op contact tussen buren enorm toe. 

3 DEFINIEREN EN ONTSLUITEN VAN DE BINNENTUINEN

Ook de begane grond krijgt een galerij, hiermee worden ook deze woningen bereikbaar zonder trap. Vervolgens maken we vanaf deze galerij verbindingen met de binnentuinen, zodat deze meer gebruikt kunnen worden en eigenaarschap van bewoners over de binnentuinen kan ontstaan. 

4 NIEUWE GEVEL

De flats krijgen uiteindelijk ook een compleet nieuwe uitstraling. We borduren voort op het lijnenspel van de oorspronkelijke gevel.

We geven de gevel tevens een vriendelijker uitstraling, met materialen die de tand des tijds beter zullen doorstaan en goed passen bij dit historische stukje Schiedam. De grote nieuwe balkons versterken het lijnenspel en voegen extra woonkwaliteit toe aan de woningen. Daarnaast laten we met de nieuwe opbouw de bovenste toegevoegde laag meer onderdeel zijn van het geheel.

In een interview geplaatst in een nieuwsbrief voor de bewoners verteld Ianthe meer over de plannen, die vooral gaan over bewoners, in plaats van over stenen. Kijk hier voor het hele interview.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
WILLEMS VASTGOEDONDERHOUD
EIGENAAR
WOONPLUS SCHIEDAM
PROGRAMMA
CASCO RENOVATIE 117 SOCIALE HUURWONINGEN
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY