1912 WILTONFLATS SCHIEDAM

RENOVATIE 117 WONINGEN

Tussen de Parkweg en de Paulus Buijsstraat in Schiedam staan de Wiltonflats: 3 flats met elk 39 appartementen. Gebouwd in 1959 [met de vijfde woonlaag toegevoegd in 1996] waren de gebouwen toe aan een grondige renovatie. De ambitie hierbij was de woningen seniorgeschikt te maken. Maar ook de functionaliteit van de blokken en de verduurzaming van de woningen verdienden aandacht. 

In opdracht van Willems Vastgoedonderhoud, hebben we het plan gemaakt voor de casco renovatie van de Wiltonflats. Hierbij was de basis het bouwfysisch verbeteren van de woningen en het aanpassen van de installaties. Daarnaast hebben we de woningplattegronden aangepast, zodat deze nu meer geschikt zijn voor senioren, met minimaal 3 sterren [rolstoeltoegankelijk en rollatordoorgankelijk].

OUD

NIEUW

Maar, we zijn verder gegaan. De technische renovatie is benut voor het verbeteren van de leefbaarheid, zowel in de drie flats als in de ruimte eromheen. Voor het prettig wonen in een buurtje, het thuisgevoel in een gebouw, is juist alles tùssen de woningen van groot belang. Onze plannen richtten zich daarom juist ook op de directe leefomgeving van de bewoners. We hebben een prettige route van straat naar huis gemaakt, met ruimte voor vluchtige ontmoetingen. 

1 VERPLAATSEN VAN DE HOOFDENTREES

De hoofdentrees zijn verplaatst van de Parkweg naar de Paulus Buijsstraat, een rustigere straat die makkelijker veilig en vertrouwd voelt. De entreehallen zijn hier ruimer geworden, waardoor plek is ontstaan om een praatje te maken als je wacht op de lift of de post ophaalt. 

2 VERBREDEN VAN DE GALERIJEN

De galerijen zijn breder gemaakt, zodat ruimte is ontstaan voor een drempelzone, een plek bij de voordeur om een bankje neer te zetten, wat planten. Hiermee kregen bewoners een extra buitenruimte op de galerij, en is de privacy in de woning vergroot. Daarnaast is deze drempelzone erg belangrijk voor ontmoeting, door de mogelijkheid hier te verblijven neemt de kans op contact tussen buren enorm toe. 

3 DEFINIEREN EN ONTSLUITEN VAN DE BINNENTUINEN

Ook de begane grond heeft een galerij gekregen, hiermee zijn ook deze woningen bereikbaar zonder trap geworden. Vervolgens hebben we vanaf deze galerij verbindingen met de binnentuinen gemaakt, zodat deze meer gebruikt kunnen worden en eigenaarschap van bewoners over de binnentuinen kan ontstaan. 

4 NIEUWE GEVEL

De flats hebben ook een compleet nieuwe uitstraling gekregen. We hebben hierbij voortgeborduurd op het lijnenspel van de oorspronkelijke gevel.

De gevel heeft een vriendelijker uitstraling gekregen, met materialen die de tand des tijds beter zullen doorstaan en goed passen bij dit historische stukje Schiedam. De grote nieuwe balkons versterken het lijnenspel en voegen extra woonkwaliteit toe aan de woningen. Daarnaast is met de nieuwe opbouw de bovenste toegevoegde laag meer onderdeel van het geheel geworden.

In een interview geplaatst in een nieuwsbrief voor de bewoners vertelde Ianthe meer over de plannen, die vooral gaan over bewoners, in plaats van over stenen. Kijk hier voor het hele interview.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
WILLEMS VASTGOEDONDERHOUD
EIGENAAR
WOONPLUS SCHIEDAM
PROGRAMMA
CASCO RENOVATIE 117 SOCIALE HUURWONINGEN
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY
FOTOGRAFIE
MICHELLE MUUS & ZIJDEKWARTIER ARCHITECTEN