1915 NIEUW GROENHOVEN LEIDEN

RENOVATIE 188 WONINGEN

Nieuw Groenhoven: een buurtje met 188 sociale huurwoningen rondom 8 hofjes. Een wijkje met een fijnmazig stedenbouwkundig weefsel, een differentiatie in ruimtes van privé naar openbaar en een mix van woningtypes.

Gebouwd eind jaren 70 zijn de woningen toe aan renovatie, zowel bouwtechnisch als qua installaties. Daarnaast oogt het wijkje op het moment wat schraal en onvriendelijk. Woningstichting Ons Doel wil de benodigde renovatie benutten voor het gelijktijdig verbeteren van de leefbaarheid in het complex. 

Wij zijn gevraagd een integraal plan te maken waarin de technische renovatie en het vergroten van de leefbaarheid hand in hand gaan. Hiervoor richten we ons op de hele route tussen straat en huis, van stoep via onderdoorgang naar het hof, via trap en galerij naar thuis. Hiermee brengen we meer kwaliteit in de directe leefomgeving van de bewoners en vergroten het thuisgevoel in de buurt.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
SMITS VASTGOEDZORG
PROGRAMMA
RENOVATIE 188 SOCIALE HUURWONINGEN
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY