1918 INSPIRATIEDOCUMENT NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

In het Energiepark in Leiden komt een nieuwe locatie voor een maatschappelijke opvang. De gemeente wil de uitgangspunten voor deze nieuwe locatie niet alleen cijfermatig verwoorden, maar heeft de ambitie dat de nieuwe locatie, door de fysieke inrichting, bij gaat dragen aan het herstel van de cliënten van de Binnenvest. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de optimalisatie voor de cliënten zelf, maar ook voor de buurt en de omwonenden.

In opdracht van de gemeente Leiden hebben we gewerkt aan een inspiratieboek, waarin we helpen deze ambitie te vertalen naar uitgangspunten voor het ontwerp van de maatschappelijke opvang. Hiermee verbinden we sociale doelstellingen aan fysieke uitgangspunten.

In ons inspiratiedocument maken we de route van stad naar bed, en geven op elk schaalniveau aanknopingspunten voor de daadwerkelijke fysieke inrichting van zowel de opvang zelf als de omgeving in het Energiepark. Deze handvaten hebben we onderbouwd met onder andere theorie over de menselijke stad, healing environments en ruimte voor ontmoeting. Daarnaast vormde gesprekken met zowel [ex-]clienten als omwonenden als anderzins betrokkenen input voor ons advies.

Dit boekje is een verdieping van het Programma van Uitgangspunten zoals opgesteld door de gemeente zelf en is inmiddels vastgesteld door het college.

Het hele document is te bekijken via deze link.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
GEMEENTE LEIDEN
PROJECTARCHITECT
IANTHE MANTINGH