2107 HOOGVLIET

NIEUWBOUW 99 APPARTEMENTEN

In opdracht van Woonbron ontwerpen we een woongebouw in het stadshart van Hoogvliet. Een gebouw waarmee de uitstraling van het hart wordt verbeterd, de verblijfskwaliteit wordt verhoogd en het draagvlak voor de aanwezige voorzieningen van een impuls wordt voorzien. Een gebouw wat past op de plek en zowel qua opbouw als architectuur aansluit bij de geschiedenis van de plek, het tuinstedelijk idioom. Vertaald in een fris, optimistisch en hedendaags gebouw. Een gebouw waarin Hoogvlieters hun thuis vinden, starters, eenpitters en herstarters, die houden van enige reuring naast de deur en het gemak van het centrum dichtbij. Met een groot aandeel kleinere appartementen zodat het wonen betaalbaar blijft. 

Maar bovenal een gebouw dat staat als een huis en voelt als een buurtje. Waar het aangenaam wonen is en ontmoeting tussen buren op alle schaalniveaus de ruimte krijgt. Want vanuit contact tussen mensen ontstaat vertrouwen, saamhorigheid en hulp over en weer, de basis onder elke fijne buurt. 

Het nieuwe gebouw borduurt voort op het tuinstedelijk idioom en respecteert daarmee het stedenbouwkundig erfgoed van de plek. Met zijn opbouw van losse schijven, open hoeken en horizontale accenten, voegt het gebouw zich naar zijn omgeving en reageert op de verschillende randen. Gelijktijdig maakt het gebouw een moderne vertaling van deze stedenbouwkundige uitgangspunten, gericht op de menselijke stad en leefbaarheid. Zodat met de hoofdopzet al de kaders worden geschept voor een prettig buurtje. 

Het gebouw reageert op de vier verschillende randen. Aan de zijde van de passage en de middenbaan noord heeft het gebouw een directe relatie met het maaiveld. Hier lokt het gebouw zoveel mogelijk leven op straat uit door het plaatsen van entrees en directe woontoegangen. Aan de Aveling en de Groene Kruisweg staat het gebouw meer zelfstandig in de groene voeg. 

De nieuwe appartementen zijn bedacht voor jongeren, starters, zorgbehoevenden, spoedzoekers en senioren. Bewoners passend bij de dynamiek en voorzieningen van het stadshart. De meeste appartementen in het gebouw zijn kleinere appartementen van circa 65 m2 gbo. Aangevuld met een aantal grotere woningen, zowel in het sociale huursegment als vrije sector middenhuur. De drie woningtypes zijn ontworpen op eenzelfde stramienmaat van 7,50 m, waardoor het gebouw een efficiente repetitie krijgt. Hieronder past goed een parkeergarage. 

Aan de stadse buitenzijde hebben de woningen een loggia, aan de luwe galerijzijde een nis met ruimte voor de drempelzone: een extra buitenruimte gericht op ontmoeting. De woning oriënteert zich op beide zijden, vanuit de keuken is een directe relatie met deze drempelzone. Hiermee stimuleren we het gebruik van de drempelzone en ontmoeting tussen buren. De hoofdslaapkamer zit aan de buitenzijde wat privacy bevorderd en overlast tussen buren beperkt. 

De verschillende woningtypes liggen op een logische manier verspreid over het gebouw, zoveel mogelijk gemengd per verdieping. Aan de zuidwestzijde een diepere strook waardoor ruimte gemaakt wordt voor de grotere sociale huurwoningen. Daarnaast krijgen de woningen naast de entreehallen een extra kamer. Op deze manier kan binnen een strak stramien toch de gewenste diversiteit behaald worden.

Het verplaatsen van grond maakt ruimte voor een parkeergarage met twee rijbanen plus parkeerplaatsen. Boven de parkeerplaatsen een dek met een groot gat, waardoor de garage natuurlijk geventileerd kan worden. Aan de zijde van de Middenbaan Noord en de zijde van de passage is de parkeergarage afgezoomd met maisonettewoningen. Daarnaast op dit niveau twee entreehallen,en de gemeenschappelijke fietsenbergingen. 

BEGANE GROND

De woningen op de begane grond zijn enigszins opgetild ten opzichte van het maaiveld. Dit is niet alleen prettig voor de privacy in huis maar zorgt ook, door het ruimte geven aan de drempelzone, voor een zachtere overgang tussen prive en openbaar.

De eerste verdieping is het niveau van het dek boven de parkeergarage. Alle woningen zijn zowel georienteerd op de straatzijde als op deze binnenzijde. Het dek maken we zo groen en vriendelijk mogelijk, een luwe collectieve plek voor de bewoners. Drie grote bomen steken door het gat in het dek heen en zorgen voor vergroening, schaduw en een beter akoestiek.

EERSTE VERDIEPING

De gevel is opgebouwd uit een spel van lijnen en vlakken, met een heldere hierachie. De hoofdlijn is horizontaal, extra geaccentueerd door de hogere dakrand. De tweede lijn is verticaal en geeft de stramienmaat van de woningen aan. Beide richtingen zijn uitgevoerd in metselwerk. Hierbinnen, iets terugliggend, een invulling van vlakken met glas en dichte panelen. De loggia’s vallen tevens binnen dit stramien en kunnen aan de zijdes van de groene zoom afgeschermd worden.

FRAGMENT BUITENGEVEL
FRAGMENT BINNENGEVEL

De continue gemetselde gevel van horizontale en verticale banden geeft rust aan het gebouw en bindt de stroken samen, terwijl per zijde gevarieerd kan worden met de invulling van de vlakken.

OOSTGEVEL
NOORDGEVEL

CREDITS

OPDRACHTGEVER
WOONBRON
PROGRAMMA
99 APPARTEMENTEN PLUS PARKEERVOORZIENING
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY
STATUS
VOORONTWERP