AAN DE SLAG IN ZUIDWEST

Leiden Zuidwest staat aan de vooravond van een grote verdichtingsopgave. Een opgave die de wijk veel kan brengen: niet alleen kunnen meer mensen hun thuis vinden in de wijk, dit zal ook een groter draagvlak voor de voorzieningen in  de wijk maar ook van de stad als geheel betekenen. Bijzondere doelgroepen kunnen de kans krijgen te landen in de wijk, de alom aanwezige groene ruimtes kunnen geactiveerd worden en daarmee meer kwaliteit krijgen. Ook zullen de duurzaamheidsambities van de gemeente verder worden geconcretiseerd zoals bijvoorbeeld het gasloos maken van de wijk.

In opdracht van de Leidse woningcorporaties werken we aan een verdichtingsstrategie voor Leiden Zuidwest. Een strategie waarbij we onderzoeken hoe de wijk over een periode van 10 jaar geleidelijk verdicht zou kunnen worden. Dat doen we met respect voor het stedenbouwkundig erfgoed en gericht op de locaties rondom het bestaande corporatiebezit. Waarbij we laten zien dat alle ambities al in een kleine korrel, op buurtniveau, kunnen samenvallen. En dan op zo’n manier dat juist de huidige bewoners er ook op vooruit gaan.