Over Zijdekwartier

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Zijdekwartier has created 191 blog entries.

1610 Sumatrastraat Leiden / Nieuwbouw 83 appartementen

Een appartementengebouw in Leiden Noord, voor woningstichting Ons Doel. Het thuisgevoel van de bewoners en de manier waarop de bewoners in het gebouw samenleven, zijn uitgangspunten van het ontwerp. Belangrijk hierin is de route van straat naar huis, met zowel ruimte voor privacy als voor ontmoeting.

1610 Sumatrastraat Leiden / Nieuwbouw 83 appartementen2022-08-25T16:51:58+02:00

1807 Schouwenhove Leiden / Verbouwing en uitbreiding serviceflat

Een plan voor de verbouwing van serviceflat Schouwenhove, met speciale aandacht voor de route van straat naar huis. Waarbij een grote uitbouw op de begane grond nieuw allure aan het gebouw geeft en ruimte maakt voor een dorpsplein, als hart van de flat. De diverse ontmoetingsplekken geven ruimte aan vluchtige ontmoetingen tussen de bewoners en vergroten het thuisgevoel in het hele gebouw.

1807 Schouwenhove Leiden / Verbouwing en uitbreiding serviceflat2022-10-06T16:39:21+02:00

2118 Havenstraat Numansdorp / nieuwbouw 27 [zorg]appartementen

Een woongebouw hartje Numansdorp, waarin zowel senioren als jonge mensen met een verstandelijke beperking hun thuis kunnen vinden. Het gebouw voegt zich naar de locatie en omarmt de sociaal sterke structuur van Numansdorp. De hele route van straat naar huis maakt hiervoor ruimte voor ontmoeting, van de collectieve buitenruimtes via de gemeenschappelijke woonkamers tot aan de stoep bij elke voordeur.

2118 Havenstraat Numansdorp / nieuwbouw 27 [zorg]appartementen2022-10-10T11:49:31+02:00

Wandel mee met Ianthe

In het magazine Leidse Routes is een route opgenomen met Ianthe, van de oude binnenstad van Leiden naar de buitengrens. Een route die de jaarringen van de stad laat zien en de mate waarop de buurten ruimte geven aan ontmoeting.

Wandel mee met Ianthe2021-11-03T15:38:49+01:00

De buurt is de basis

Een interview met Ianthe in het nieuwste Aedes Magazine. Over vluchtige ontmoetingen, eigenaarschap en zelfredzaamheid. En vooral over de verbindingen tussen mensen die we met onze gebouwen proberen te versterken.

De buurt is de basis2022-02-14T12:21:40+01:00

Van huis naar thuis

Het huisvesten van de inclusieve samenleving kan alleen als we daar ook fysiek de randvoorwaarden voor scheppen. In dit artikel legt Ianthe uit hoe we dat in het Sumatrahof doen.

Van huis naar thuis2021-09-30T13:32:39+02:00

De Driftkikker kan bewoond worden!

Na jaren van planvorming is het moment daar: de Driftkikker is opgeleverd en klaar voor bewoning! Zowel huurders van woningstichting Ons Doel als cliënten uit de maatschappelijke opvang zullen hun thuis gaan vinden in het prachtige monumentale schooltje. Een bijzonder woonconcept, waarmee we de inclusieve samenleving verder de ruimte geven.

De Driftkikker kan bewoond worden!2021-01-12T13:25:00+01:00

Woonzolder in VTwonen

Onze transformatie van een rijtjeshuis in Leiden is gepubliceerd in de nieuwste VTwonen! Over zonlicht vangen en schommelen op zolder... Geweldig om met een verbouwing zoveel woonplezier aan een huis toe te kunnen voegen!

Woonzolder in VTwonen2021-09-30T13:31:54+02:00

1604 de Driftkikker Leiden / Herbestemming schoolgebouw

Het schoolgebouw de Driftkikker is verbouwd naar woongebouw. Met groot respect voor de monumentale waarde is ruimte gemaakt voor 16 woningen, voor een mix van doelgroepen. Reguliere huurders en jongeren uit de maatschappelijke opvang wonen samen in de Driftkikker. De een heeft misschien wat meer te geven dan de ander, maar samen staan ze sterk.

1604 de Driftkikker Leiden / Herbestemming schoolgebouw2022-08-25T14:47:49+02:00

1735 Pastorie Meerburg Zoeterwoude / Verbouwing oude pastorie

De oude pastorie van Zoeterwoude hebben we verbouwd en herbergt nu drie werelden: haar advocatenkantoor, zijn atelier en een woonhuis voor hun gezin van vier. Waarbij we de monumentale elementen hebben gekoesterd en elke functie zijn eigen karaktervolle domein hebben gegeven.

1735 Pastorie Meerburg Zoeterwoude / Verbouwing oude pastorie2022-10-06T16:53:55+02:00

1912 Wiltonflats Schiedam / Renovatie 117 woningen

De renovatie van de drie Wiltonflats in Schiedam wordt aangegrepen voor het gelijktijdig verbeteren van de leefbaarheid, zowel in de gebouwen als in de directe omgeving. Een plan waarbij vluchtige ontmoetingen tussen buren volop de ruimte krijgen en het buurtje een sociaal duurzame toekomst tegemoet kan zien.

1912 Wiltonflats Schiedam / Renovatie 117 woningen2022-08-25T14:52:04+02:00

Kansen in Vlaardingen

Een mooie nieuwe opdracht: we gaan onderzoeken wat de kansen zijn van verdichting van Vlaardingen. Waarbij we niet alleen woningen toe willen voegen, maar ook een kwaliteitsslag in de leefbaarheid van de buurten willen maken.

Kansen in Vlaardingen2020-06-09T16:56:31+02:00

Anderhalve meter

Het doorvertalen van de anderhalvemeter samenleving naar onze directe woonomgeving zou nog wel eens voor heel wat kwaliteit kunnen zorgen. Met ruimte voor de samenleving en een beter evenwicht tussen privacy en ontmoeting.

Anderhalve meter2020-04-22T13:50:29+02:00

Bouw dakwoning

Op een dak, aan een steeg, hartje Leiden: de ligging van deze bouwplaats zorgt voor best wat uitdagingen. Desondanks gaat de bouw van de dakwoning ontzettend snel, de basis staat en is al wind- en waterdicht.

Bouw dakwoning2020-04-07T16:40:58+02:00

Gewonnen!

Samen met Willems Vastgoedonderhoud hebben we de selectie gewonnen voor de casco-renovatie van de Wiltonflats in Schiedam.

Gewonnen!2019-12-09T14:09:30+01:00

De tuin is terug!

De gezamenlijke binnentuin van de Huishoudschool: de plek waar de bewoners elkaar ontmoeten, een boek lezen, een verjaardag vieren, en, een jeu de boules competitie houden! Onze fotograaf nam een kijkje en legde het nieuwe leven van deze prachtige plek vast.

De tuin is terug!2019-06-18T11:25:59+02:00

Op naar Vlaardingen!

Een stukje stad, waar mensen prettig wonen, elkaar ontmoeten, een buurtje ontstaat. De komende periode formuleren we in opdracht van woningstichting Samenwerking een nieuw toekomstperspectief voor 4 flats in Holy Zuid.

Op naar Vlaardingen!2019-12-10T11:37:19+01:00
Ga naar de bovenkant