EEN GRAFREDE VOOR PARTICIPATIE

Mooi, de ‘grafrede voor participatie’ van Frans Soeterbroek, positiever dan de titel doet vermoeden. Over oprechte verbinding, vanuit de overtuiging dat we elkaar nodig hebben om iets te maken wat er toe doet. En met drie uitgangspunten voor een waardevol participatieproces: het mobiliseren van de collectieve intelligentie, de democratische vernieuwing en de zorg voor elkaar en de leefomgeving.

Klik hier om het artikel te lezen.

foto: Louis Engelman