HOERA, AAN DE SLAG VOOR PORTAAL!

Recent hebben we de selectie gewonnen voor stedenbouwkundig adviseur voor een sloop nieuwbouw locatie in Leiden Noord. In opdracht van woningcorporatie Portaal gaan we de komende periode werken aan het stedenbouwkundig voorontwerp, waarin onderwerpen als het thuisgevoel, ontmoeten en de menselijke maat uiteraard een belangrijke plaats innemen. 

We kijken uit naar het werk en de samenwerking!