STADSLEVEN

Mooi interview met de socioloog Richard Sennett, naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Stadsleven’. Over een stad die kan groeien, veranderen, voortbordurend op het eigen unieke karakter. En daarbij ruimte biedt aan ontmoeting, aan het vormen van een gemeenschap. Met de heldere boodschap: ‘een stad is geen machine. Het gaat in architectuur en stedenbouw niet om eenvoud en eenduidigheid, maar juist om complexiteit en contradictie.’

Klik hier om het artikel te lezen.

foto index: wolkenkrabbers in Hong Kong, iStock