KANSEN IN VLAARDINGEN

In opdracht van woningstichting Samenwerking werken wij de komende maanden aan een studie naar verdichting van Vlaardingen. 
Een stad is nooit af, maar groeit en transformeert altijd. Elke periode voegt een nieuwe laag aan de stad toe. Met deze verdichtingsstudie denken we na hoe we weer een nieuwe laag zorgvuldig toe kunnen voegen, passend bij deze tijd. Een laag die niet alleen fysiek van betekenis is, maar ook recht doet aan het sociale netwerk dat een stad en haar bewoners bindt.

Verdichting heeft hierin niet alleen tot doel het toevoegen van woningen. Maar kan ook van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid van een wijk. Verdichting kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, de indentiteit van een buurt, het draagvlak van voorzieningen, het gevoel van veiligheid op straat, etc. Zodat niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de huidige van de verdichting profiteren.