1803 LOYAAL WONEN

‘Loyaal wonen is echt de toekomst, waarin mensen met en zonder zorgvraag door elkaar wonen en elkaar helpen en steunen waar nodig.’

We willen met onze gebouwen bijdragen aan een sterke samenleving. Waarin mensen die het moeilijk hebben niet buitenspel hoeven te staan. En waarin mensen met sterke schouders op een natuurlijk manier een beetje steun bieden. 

Daarom maken we, vol overtuiging, onderdeel uit van Loyaal wonen. Een collectief, van woningbouwvereniging, zorgverlener, ontwikkelaar en architect. Maar ook een groeiend netwerk van professionals, die in projectontwikkeling de maatschappelijke meerwaarde leidend laten zijn, in plaats van financieel rendement. 

De uitdagingen van vandaag vragen om onze gezamenlijke actie. We zien een tekort aan verbinding. In wijken, buurten, in straten en woongebouwen, op steeds meer plaatsen heerst een tekort aan verbinding tussen mensen. En waar een tekort aan verbinding is, delft de gemeenschap het onderspit.

We zien dat de problemen zich opstapelen juist in wijken met veel sociale woningbouw. Mensen met een zorgvraag komen hier te wonen, te midden van mensen die vaak al een kwetsbare positie verkeren. De ouderen in de wijk moeten intussen langer zelfstandig blijven wonen en kampen met eenzaamheid. En de jongste generatie lukt het niet om een voet tussen de deur te krijgen.

Door onze expertise en energie te richten op het ontwikkelen van woningbouw in verschillende gebieden op een wijze die de verbinding versterkt, kunnen we bijdragen aan een meer duurzame samenleving die iedereen insluit. 

Prettige buurten, waar ruimte is voor iedereen en ruimte voor ontmoeting. Buurten waar de samenleving de ruimte krijgt te groeien.

Als collectief van mensen, afkomstig uit verschillende sectoren, komen bij ons organisatie, financiën, wonen, zorg en overheid samen in integrale plannen voor sterke buurten. Samen kunnen we projecten ontwikkelen die op meerdere fronten van betekenis zijn.

In bovenstaand filmpje stellen we onszelf voor. En we schreven een manifest! Dat is via deze link te bekijken.

Loyaal wonen: buurten waar de samenleving de ruimte krijgt om te groeien. 
Yvonne Witter van Zorgsaamwonen interviewde ons over Loyaal wonen.
Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architectuur en Christoffel Klap van Ons doel ontwikkelen samen met zorgorganisaties en een ontwikkelaar buurten in Leiden waar mensen prettig wonen, naar elkaar omzien en waar iedereen welkom is. Interessant en kansrijk en nu hard nodig. 
Lees het hele artikel op de website van ZorgSaamWonen

Meer weten over Loyaal Wonen? Mail naar info@zijdekwartier.nl

CREDITS

IN SAMENWERKING MET
CHRISTOFFEL KLAP
WONINGSTICHTING ONS DOEL
GIEL VAN WIJK
CITYBEATS
JOS DRIESPRONG
DE HAARDSTEE
TANJA INEKE
LIBERTAS
ERIK OLIJERHOEK
BUURTRADIO