MINDER WONINGNOOD, MEER STEDENBOUW

“Goed beschouwd is woningen bouwen het probleem niet, wel levendige en betekenisvolle plekken ontwikkelen, die toekomstbestendig zijn en stevig ingebed in het stedelijk weefsel.”
 

Joks Janssen vraagt in dit artikel om een andere kijk op onze woningnood. Waarin hij pleit voor meer aandacht voor het zorgvuldig inpassen van woningen binnen de bestaande stedelijke grenzen. Dit was ook precies het uitgangspunt van de studies naar verdichting die we deden in Leiden enVlaardingen: ruimte voor extra woningen is er volop, waarbij de leefbaarheid van de wijken nog verbeterd kan worden ook. Woningen toevoegen is dan ook niet een doel op zich, maar een middel naar leefbaarder duurzamer buurten. Dat is de echte uitdaging van nu!

Klik hier voor het hele artikel op de website van NRP.
foto: Marc Bolsius