Nieuws2017-01-06T09:20:06+01:00

Wandel mee met Ianthe

In het magazine Leidse Routes is een route opgenomen met Ianthe, van de oude binnenstad van Leiden naar de buitengrens. Een route die de jaarringen van de stad laat zien en de mate waarop de buurten ruimte geven aan ontmoeting.

03 november 2021|

De buurt is de basis

Een interview met Ianthe in het nieuwste Aedes Magazine. Over vluchtige ontmoetingen, eigenaarschap en zelfredzaamheid. En vooral over de verbindingen tussen mensen die we met onze gebouwen proberen te versterken.

14 juni 2021|

Van huis naar thuis

Het huisvesten van de inclusieve samenleving kan alleen als we daar ook fysiek de randvoorwaarden voor scheppen. In dit artikel legt Ianthe uit hoe we dat in het Sumatrahof doen.

19 januari 2021|

De Driftkikker kan bewoond worden!

Na jaren van planvorming is het moment daar: de Driftkikker is opgeleverd en klaar voor bewoning! Zowel huurders van woningstichting Ons Doel als cliënten uit de maatschappelijke opvang zullen hun thuis gaan vinden in het prachtige monumentale schooltje. Een bijzonder woonconcept, waarmee we de inclusieve samenleving verder de ruimte geven.

09 december 2020|

Woonzolder in VTwonen

Onze transformatie van een rijtjeshuis in Leiden is gepubliceerd in de nieuwste VTwonen! Over zonlicht vangen en schommelen op zolder... Geweldig om met een verbouwing zoveel woonplezier aan een huis toe te kunnen voegen!

02 december 2020|

Kansen in Vlaardingen

Een mooie nieuwe opdracht: we gaan onderzoeken wat de kansen zijn van verdichting van Vlaardingen. Waarbij we niet alleen woningen toe willen voegen, maar ook een kwaliteitsslag in de leefbaarheid van de buurten willen maken.

09 juni 2020|

Anderhalve meter

Het doorvertalen van de anderhalvemeter samenleving naar onze directe woonomgeving zou nog wel eens voor heel wat kwaliteit kunnen zorgen. Met ruimte voor de samenleving en een beter evenwicht tussen privacy en ontmoeting.

21 april 2020|

Bouw dakwoning

Op een dak, aan een steeg, hartje Leiden: de ligging van deze bouwplaats zorgt voor best wat uitdagingen. Desondanks gaat de bouw van de dakwoning ontzettend snel, de basis staat en is al wind- en waterdicht.

07 april 2020|

Gewonnen!

Samen met Willems Vastgoedonderhoud hebben we de selectie gewonnen voor de casco-renovatie van de Wiltonflats in Schiedam.

09 december 2019|

Een prettig tijdelijk thuis

De ambities voor de nieuwe dag- en nachtopvang in het Energiepark zijn hoog: de nieuwe locatie draagt zo optimaal mogelijk bij aan het herstel van de clienten en de aansluiting met de omgeving is prettig en natuurlijk. De komende periode mogen wij de gemeente verder helpen met het formuleren van de handvaten!

07 november 2019|

De tuin is terug!

De gezamenlijke binnentuin van de Huishoudschool: de plek waar de bewoners elkaar ontmoeten, een boek lezen, een verjaardag vieren, en, een jeu de boules competitie houden! Onze fotograaf nam een kijkje en legde het nieuwe leven van deze prachtige plek vast.

17 juni 2019|

Op naar Vlaardingen!

Een stukje stad, waar mensen prettig wonen, elkaar ontmoeten, een buurtje ontstaat. De komende periode formuleren we in opdracht van woningstichting Samenwerking een nieuw toekomstperspectief voor 4 flats in Holy Zuid.

19 februari 2019|

Aan de slag in Muiden

We zijn van start met een mooie nieuwe opgave: in opdracht van Ymere gaan we onderzoeken hoe we, middels fysieke ingrepen, de leefbaarheid van een woningcomplex in Muiden kunnen verbeteren.

10 september 2018|

Tekentafelen

Op initiatief van Patrick Colly en Jelle Verheijen heeft op donderdag 30 augustus 2018 een nieuwe Leiden aan Tafel plaatsgevonden, met als thema: vormgeven aan de stad.

06 september 2018|

Aan de slag in Zuidwest

In opdracht van de Leidse woningcorporaties werken we aan een verdichtingsstrategie voor Leiden Zuidwest. Waarbij thema's als inclusie, duurzaamheid en activering van het maaiveld al op buurtniveau samenvallen.

12 februari 2018|

Leve de zolder!

De Haanstraschool huist in drie prachtige monumentale panden. Op zolder was een ruimte ongebruikt, die met een aantal aanpassingen bij de school getrokken kon worden.

11 januari 2018|
Ga naar de bovenkant