2118 HAVENSTRAAT NUMANSDORP

NIEUWBOUW 27 [ZORG]APPARTEMENTEN

Tweede plaats architectenselectie, derhalve zal getoond ontwerp niet gerealiseerd worden. 

In opdracht van de Elisabeth Stichting anno 1455 maakten wij een schetsontwerp voor een braakliggend stuk grond hartje Numansdorp. Op deze locatie wil de Elisabeth Stichting een bijzonder woongebouw realiseren, met een mix van seniorenwoningen en zorgappartementen. De zorgappartementen zullen bewoond worden door jonge mensen met een verstandelijke beperking, verenigd in Stichting het Droomhuis. 

De locatie bevindt zich nabij het centrum van Numansdorp. Kenmerkend voor het dorp is brede hoofdstraat, ‘de Voorstraat’ als centraal structurerend element. Deze staat loodrecht op de dijk en verbindt de haven doormiddel van een dwarsstraat met de kerk. 
De hoofdstraat is aan beide zijden bebouwd en evenwijdig eraan zijn enkele achterstraten aangelegd, zoals de Havenstraat. Dwarsstraten verbinden deze met de Voorstraat. 

Voor de locatie hebben we twee scenario’s ontworpen, waarbij de positie en de aantallen parkeerplaatsen bepalend zijn voor de ruimtelijke mogelijkheden.

Een ruimtelijk logische positie van het parkeren, direct aan de Havenstraat, biedt ruimte voor minder auto’s maar een gebouw met diverser buitenruimtes [scenario 1]. Een grotere parkeervraag kan opgelost worden door het realiseren van een nieuw parkeerveld op de locatie, waarbij het gebouw geschoven wordt naar de rooilijnen en een eenvormige buitenruimte kent [scenario 2]. 

SCENARIO 1 – HOFHUIS

De sociaal al sterke structuur van Numansdorp laten we doorlopen in het gebouw, tot aan de voordeuren van alle woningen. Daarvoor maken we op de route van straat naar huis op verschillende plekken ruimte voor ontmoeting. Bijzondere plekken hierin zijn onder andere de collectieve buitenruimtes, zoals het hof en de achtertuin. De gemeenschappelijke binnenruimte vormt een schakel tussen de bewoners van het Droomhuis en de senioren. En de drempelzone bij elke woning zorgt niet alleen voor privacy in de woningen maar is ook een fijne extra buitenruimte en plek van ontmoeting bij de woningen. 

BEGANE GROND
EERSTE VERDIEPING

In beide scenario’s voegen de gebouwen zich naar de locatie, de maximale hoogte van 2 lagen met een kap sluit aan bij de buurbebouwing. Steeds is gezocht naar manieren om het volume een menselijke maat te geven, een kleinere korrel, passend op deze plek in het dorp. De hoekoplossingen, kaprichtingen en dakkapellen dragen hier allemaal aan bij. 

Het diverse programma hebben we op een efficiënte manier samengebracht in de volumes. De verschillende woningen en aanverwante functies zijn steeds ondergebracht in een veelvoud van een gelijk stramien. Hierdoor ontstaat een efficiënte opbouw van het gebouw wat desondanks een grote verscheidenheid kan huizen. De repeterende stramienmaat maakt tevens prefabricage zeer goed mogelijk, een interessant alternatief gezien de nabijheid van de buren en de hiermee verkorte bouwtijd.

SCENARIO 2 – HUIS MET TUIN

BEGANE GROND
EERSTE VERDIEPING

CREDITS

OPDRACHTGEVER
ELISABETH STICHTING ANNO 1455
PROGRAMMA
SENIORENWONINGEN EN WONINGEN VOOR STICHTING HET DROOMHUIS
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY
STATUS
SCHETSONTWERP TBV ARCHITECTENSELECTIE