OP INSPIRATIE-RONDJE DOOR AMSTERDAM NIEUW-WEST

De opgave in veel na-oorlogse uitbreidingswijken is groot. Zo ook in Leiden Zuidwest, waar we inmiddels op een aantal plekken met projecten bezig zijn. Daarom zijn we maandag 9 juli op bureau-excursie geweest naar Amsterdam Nieuw-West, waar al jaren gewerkt wordt aan het revitaliseren van de wijk. 

Al fietsend zijn we langs een negental woningbouwprojecten gegaan en hebben ons laten inspireren door verhalen van bewoners en het gebruik van de ruimte. Het was mooi te zien dat de meeste projecten wel degelijk aansluiting zochten bij het stedenbouwkundig en architectonisch erfgoed van de wijk. In opzet, in belijning, in materiaal. En tegelijkertijd een kwaliteitsslag poogden te maken, in mixen van bewoners en woningtypes, in inrichting van de open ruimte, in uitstraling van het geheel.

Opvallend was ook dat in de meeste projecten gezocht is naar een nieuwe maat, tussen het publieke van de openbare ruimte en het private van de woningen. Een maat die in de oorspronkelijke opzet van de wijk vaak ontbrak. Maar juist zeker kan helpen bij het opbouwen van een buurt, een stukje samenleving.

Het was een mooi rondje, goed om te zien hoe thema’s terugkeren, wat werkt en wat niet. En wederom te zien hoe belangrijk focus is: van de grotere stedenbouwkundige schaal tot het kleinste detail.

Klik hier om onze excursie gids te bekijken.