OP NAAR VLAARDINGEN!

In de wijk Holy-Zuid in Vlaardingen, een wijk gebouwd in de jaren 60, bezit woningstichting Samenwerking 4 flats van elk 60 appartementen. Wij zijn gevraagd op basis van een analyse en het schetsen van een aantal scenario’s, een toekomstperspectief voor de locatie te formuleren. Met als doel het maken van een leefbaar stukje stad, toekomstbestendig en met een passend woningaanbod.