Projecten 2018-09-10T17:17:50+00:00

1735 Pastorie Meerburg / Particulier

Half verscholen achter de bomen, tussen de Laan van de Goede Herder en de Meerburgkerk, ligt de oude pastorie van Zoeterwoude. Gekocht door een kunstenaar en een advocate, gaat de oude pastorie een nieuw leven tegemoet en zal straks drie werelden herbergen: haar advocatenkantoor, zijn atelier en een woonhuis voor hun gezin van vier.

1510 Buitenplaats Bosman Nieuweroord Leiden / 68 appartementen plus parkeergarage

Met het plan voor Buitenplaats Bosman geven we landgoed Nieuweroord zijn landhuis weer terug. Met oog voor de rijke historie van de plek en de bijzondere positie op het landgoed en binnen de wijk. Een gebouw bescheiden in zijn logica maar statig in zijn voorkomen. Een gebouw waar de buurt trots op kan zijn, met uitstraling tot ver voorbij de parkranden.

1022 Sterrewacht Leiden / Herbestemming voormalig faculteitsterrein

Gebiedsvisie voor de herbestemming van de voormalige faculteit Biologie naast de Sterrewacht tot 34 woningen in een publieke Hortus. Hiermee hebben we getracht te laten zien dat de toren, maar ook de gebouwen eromheen bestaansrecht hebben, als alternatief voor wegwerparchitectuur. Het hergebruik van bestaande gebouwen is duurzaam en kan bijzondere plekken met een eigen karakter opleveren.

OPDRACHTGEVERS

WONINGBOUWCORPORATIES
Ons Doel
Ymere
Dunavie
Woonforte
Portaal
ONTWIKKELAARS
Keystone
Kalliste
Sustay
CJ de Boer
Ten Brinke
Era Contour
ZORGPARTIJEN
de Haardstee
huisartsenpraktijk Kortmann
DIVERS
gemeente Leiden
mboRijnland
Haanstraschool
Buitenplaats Schouwen
Schouwenhove
Nieuwe Energie
de Familiekamer
Bootjes en Broodjes
EN VELERLEI PARTICULIEREN