1102 BREKERSVELD ZUIDWIJK ROTTERDAM

RENOVATIE 54 WONINGEN

Rotterdam Zuidwijk stamt uit de jaren zestig en kenmerkt zich met zijn gestapelde woningbouw in een open verkaveling, gemeenschappelijke tuinen en grote hoeveelheid openbaar groen als een echte tuinstad. De woningvoorraad voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd, de woonomgeving is aan slijtage onderhevig en wordt in toenemende mate als onveilig ervaren. Om dit proces te keren wordt er al jaren gewerkt aan een totale herstructurering van het gebied. Het stedenbouwkundig plan de Velden Zuidwijk van de Nijl architecten diende als basis voor onze opgave. Dit plan voorziet, door minimale aanpassingen, in een duurzame en groene woonbuurt. Duurzaamheid ligt besloten in de combinatie van renovatie en nieuwbouw en in de differentiatie van het woonprogramma, met het groen als gemeenschappelijke drager.

Onze opgave in Zuidwijk bestond uit een gelijktijdige ontwikkeling van renovatie en sloop-nieuwbouw binnen een stedenbouwkundige stempel. De renovatie betreft 54 maisonnettes aan het Brekelsveld en Biezeveld.

Een belangrijke ingreep was het maken van individuele opgangen voor de onderste maisonettes. Deze woningen werden voorheen ontsloten middels een galerij. Door deze galerij te transformeren tot balkon, met voor elke woning een kleine trap direct vanaf de openbare ruimte, ontstaat een vriendelijke overgang tussen buiten en binnen. De woning krijgt hiermee extra buitenruimte en het maaiveld meer leven.

Tevens is de aansluiting van de woningen op het binnenterrein vernieuwd: de achtertuinen krijgen een uniforme begrenzing waarin ook de bergingen zijn opgenomen.

Ook een grondige gevelrenovatie, het opknappen van het entreeportaal  en aanvullend isoleren stonden op het programma. Alles met respect voor de kenmerkende wederopbouwarchitectuur.

Met relatief kleine ingrepen kunnen de twee woongebouwen van Vestia zo nog decennia mee.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
ESTRADE
HOOFDAANNEMER
DURA VERMEER BOUW HEYMA BV
PROJECTARCHITECT
GERT-JAN HENDRIKS
PROJECTMEDEWERKERS
MARLOES VAN HETEREN, PIETER MEIER
FOTOGRAFIE
KLAARLICHT