THUIS IN DE OPENBARE RUIMTE

Een essay waarin zoveel onderwerpen worden aangestipt waar we dagelijks met het vormgeven van buurtjes over nadenken. Waar we vaak denken dat we het thuisgevoel van bewoners in hun buurt willen versterken, is dat misschien helemaal niet overal wenselijk.

In dit essay een pleidooi voor het stimuleren van een ‘licht’ thuisgevoel, een ruime publieke familiariteit, niet alleen gericht op veiligheid en vertrouwdheid, maar inclusief amicaliteit, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen, terwijl ze tegelijkertijd anderen de ruimte geven om zich daar óók thuis te voelen.

Daarnaast onderbouwing van het belang van ontmoeting, omdat dat de voorwaarde is voor contact, en uiteindelijk samenredzaamheid. Wat alleen kan groeien als buren elkaar ook daadwerkelijk tegen komen.

En over het belang van een gemene deler tussen buurtgenoten, in plaats van het vaker gedachte belang van een gedeelde leefstijl.

Lees voor dit en meer het hele essay op de website van Platform 31.

foto: VMX architects, Jeroen Musch