EEN PRETTIG TIJDELIJK THUIS

De gemeente is voornemens in het Energiepark aan de noordzijde van het centrum van Leiden een nieuwe dag- en nachtopvang voor stichting de Binnenvest [opvang van daklozen] te realiseren. De gemeente Leiden heeft ons gevraagd mee te denken met het samenstellen van het Programma van Eisen voor deze opvanglocatie. Waarin niet alleen de numerieke eisen verwoord staan, maar ook de ambitie met de nieuwe locatie het herstel van de clienten zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

Hiertoe kijken we niet alleen naar de opvang zelf maar ook naar de aansluiting met de omgeving en de route van stad naar bed. We luisteren zowel naar de clienten van de Binnenvest en hun organisatie, als naar de omwonenden van het gebied. En koppelen dat aan onze kennis over een sociale, menselijke, inclusieve stad. Resulterend in een aantal handvaten voor de daadwerkelijke fysieke inrichting van de te realiseren dag- en nachtopvang en omgeving in het Energiepark.

We vinden het ontzettend leuk in deze verkennende fase betrokken te worden en hopen met onze inbreng de toekomstige ontwikkeling een sterke menselijke focus te geven. 

foto: aan het einde van de eerste sessie, met (ex-)cliënten plus een medewerker van De Binnenvest, locatie Nieuwe Energie en medewerkers van de gemeente Leiden.