RUIMTE VOOR DE SAMENLEVING

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Denk aan de toename van kwetsbare mensen die hun thuis moeten vinden in de wijken. Deze uitdagingen kunnen we alleen aan als we onze focus gaan verleggen, van het individu naar de samenleving. Te lang hebben we ons gericht op het ego, op het huisvesten van huishoudens, er van uitgaande dat een verzameling huizen vanzelf een buurtje zou vormen. Nu is het tijd onze aandacht te verleggen naar de ruimte tùssen de huizen, omdat dat de plekken zijn waar buren elkaar ontmoeten. De plekken waar de samenleving kan groeien. 

MAAR HOE DAN?
Met de ontwerpen die wij maken, voor buurtjes en voor woongebouwen, richten we ons steeds op het snijvlak van fysiek en sociaal. En geven we op verschillende schaalniveaus ruimte aan de bewoners, om zich thuis te voelen in hun buurt. We scheppen de voorwaardes voor ontmoeting, en geven daarmee de ruimte aan het groeien van waardering, respect, integratie, vertrouwdheid, uitwisseling, veiligheid en groei. 

Een garantie voor succes geven wij uiteraard niet. Maar we doen wat in onze macht ligt. Zodat de stad beetje bij beetje weer een stukje menselijker en socialer kan worden. 

ZEGT HET VOORT
De laatste tijd heeft Ianthe ons verhaal, over hoe wij ontwerpen voor ontmoeting, vaak mogen vertellen. Aan gemeentes, corporaties, zorgpartijen, architecten, aan allerlei partijen actief in en met hart voor de stad. Waarbij we laten zien hoe we in onze nieuwbouwprojecten prettige buurten maken. Hoe verdichting gecombineerd kan worden met een kwaliteitsverbetering voor alle bewoners. Hoe we tijdens renovatietrajecten ook de leefbaarheid verbeteren. En op hoeveel schaalniveaus en vlakken deze ingrepen zich afspelen. 

En dit doen we graag. Omdat we hiermee kunnen laten zien waar ons hart ligt. Maar ook omdat we hopen hiermee veel mensen te inspireren. Daar kan de stad van morgen alleen maar beter van worden. 

foto: presentatie tijdens themabijeenkomst van het innovatieprogramma Langer thuis – de inclusieve wijk van 17 september jl, Platform 31

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!