SAMEN MAKEN WE DE STAD

Wat voor stad is Leiden in 2040? Wat zijn specifieke Leidse waarden en kwaliteiten, die we willen koesteren, zodat Leiden ook in 2040 herkenbaar is? Kunnen deze waarden inspiratie zijn voor toekomstige ontwikkelingen? En hoe kan de verstedelijkingsopgave hierbij helpen?

Onder leiding van de stadsbouwmeester Hilde Blank zijn de afgelopen periode bijna vijftig Leidse stadsmakers bijeengekomen. Om vanuit integrale samenhang naar de toekomstige opgaven te kijken. En met elkaar een toekomstvisie voor Leiden 2040 op te stellen – door de ogen van de stadsmakers.

Het waren inspirerende sessies, waarin het gezelschap elkaar mooi aanvulde èn scherp hield. Samen hebben we de belangrijkste uitgangspunten en discussiepunten voor de Omgevingsvisie en het stadsdebat benoemd, de volgende stap op weg naar onze gezamenlijke ambitie voor Leiden 2040.

Het traject met Stadmakers is één van de participatietrajecten die de gemeente Leiden dit jaar uitvoert in het kader van het opstellen van een Omgevingsvisie Leiden 2040. Kijk hier voor meer informatie over Leiden 2040.

Foto’s: JP Witteman – Buro JP