GESCHIEDENIS VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN

Edwin Orsel van Erfgoed Leiden heeft ons rondgeleid door Het Kasteel van Antwerpen, om te vertellen wat er allemaal aan historische waarde te zien is in dit pand aan het Rapenburg. Hieronder volgt een uitleg van Edwin Orsel:

Deze gesmoorde plavuizen die zijn gevonden behoren bij de 18de-eeuwse nieuwbouwfase of, waarschijnlijker, bij de voorganger. Er is een klinkervloer onder de rechtervoorkamer. Dit zal een bodemafsluiter zijn, zoals wel vaker in Leiden voorkomt rond 1900. 

Verder hebben we gekeken naar de balklagen boven de eerste verdieping. Deze enkelvoudige balklagen zullen dateren van de 18de-eeuwse nieuwbouw van het huis. Opmerkelijk is het detailverschil van de balklagen links, met een profiel, en de ongedecoreerde rechthoekige balklagen rechts. Een mooie vondst waren de restanten van een bespannen plafond in de linkervoorkamer. Dit was bevestigd tegen een originele eerste egale grijsgroene plafondschildering. Het bespannen plafond is aangebracht op jute, met daarop een laag kranten. Deze kranten dateren uit 1809. Er is dus sprake van een vroeg voorbeeld van een bespannen plafond in Leiden. We hebben daarvan ook kleine monsters meegenomen voor in ons depot Historische Bouwfragmenten.

Tot slot hebben we op zolder gekeken naar de kapconstructie. In het algemeen behoren de restanten tot de originele 18de-eeuwse kapconstructie. Heel bijzonder en uniek voor Leiden, voor zover wij nu weten, is de bouwkundige opzet met hoofd- en tussenspanten en het positioneren van de spantbenen van net stapelspant over de fliering. Dit is a-typsich in Leiden, maar komt bijvoorbeeld wel voor in Amsterdam, in de 18de eeuw. Mogelijk is de kap gemaakt door een uit Amsterdam afkomstig timmerman.

 Tot zover een korte samenvatting van deze interessante rondleiding, wat een historie is er te vinden in Het Kasteel van Antwerpen!