1510 BUITENPLAATS BOSMAN NIEUWEROORD LEIDEN

NIEUWBOUW 68 APPARTEMENTEN PLUS PARKEERGARAGE

Met het plan voor Buitenplaats Bosman geven we landgoed Nieuweroord zijn landhuis weer terug.

Met oog voor de rijke historie van de plek, de bijzondere positie op het landgoed en binnen de wijk, hebben we onze visie voor Buitenplaats Bosman ontwikkeld. Een gebouw bescheiden in zijn logica maar statig in zijn voorkomen. Het huis geeft allure aan het park, ze versterken elkaar. Een gebouw waar de buurt trots op kan zijn, met uitstraling tot ver voorbij de parkranden.

De open structuur en opzet van het landhuis zal de relatie tussen de voorzijde [Nieuweroord] en het park aan de achterzijde [Bos van Bosman] herstellen. Aan de bosrijke flanken vloeit het park met een ruime maat langs de gebouwen, en worden de natuurwaarden intact gelaten en krijgen ze de mogelijkheden te worden hersteld waar nodig.

Het landhuis heeft een logische maat ten opzichte van het park en de buurt. Door de versprongen situering van de gebouwen – en de schuine zichtlijnen er tussendoor – oogt het gebouw van alle kanten interessant en vriendelijk, nooit massief. Het bestaat uit drie volumes, een hoger hoofdgebouw aan de voorzijde geflankeerd door twee lagere bijgebouwen. De drie gebouwen vormen een familie: gelijkend in vormentaal, verhoudingen, materialen. Op het maaiveld worden de drie gebouwen daadwerkelijk verbonden door een bordes, aan elkaar, maar ook aan het park. Daarmee vormen ze samen het landhuis.

Het silhouet van de volumes is karakteristiek, de ver doorgevoerde symmetrie, zowel in het vooraanzicht als in het zijaanzicht, geven de groepering statigheid. Het landhuis is rijk in zijn materialen en detail, eerlijk en robuust.

Belangrijk is de gekozen lage gootlijn. Deze geeft lucht rondom het volume en zorgt voor een sterkere relatie met de schaal van de Rijnsburgerweg en de hoogte van de kruinen van de bomen.

Hoge erkers benadrukken de verticaliteit. De voorkant van de gebouwen is representatief, de achterzijde meer open, volop gebruikmakend van het uitzicht.

Alle appartementen profiteren van de prachtige plek, met vrij zicht over het park. De buitenruimte is er een in drie trappen. Het openbare park, het gedeelde bordes en een inpandige prive-buitenruimte op het zuiden.

In de organisatie van de gebouwen en de appartementen is goed nagedacht over de territoriale spanningsreeks. Hoe kom je thuis, hoe is de route van [openbare] straat naar [prive] appartement. Die route is persoonlijk, gedifferentieerd. Het zijn prettige ruimtes met een mooie maat, gebruikmakend van het daglicht en zicht richting park en uiteraard kwalitatief hoogwaardig ingericht. Er is steeds een kleinere groep mensen die gebruik maken van de betreffende ruimte. Daardoor voel je je thuis, niet alleen in je appartement, maar zodra je vanaf de Rijnsburgerweg de oprijlaan opdraait, fietst of loopt.

CREDITS

ONTWIKKELAAR
JANSSEN DE JONG PROJECTONTWIKKELING
PROGRAMMA
68 APPARTEMENTEN PLUS PARKEERGARAGE IN HET BOS VAN BOSMAN
PROJECTARCHITECTEN
IANTHE MANTINGH EN PATRICK COLLY