AAN DE SLAG IN MUIDEN

We zijn van start met een mooie nieuwe opgave: in opdracht van Ymere gaan we de komende weken onderzoeken hoe we, middels fysieke ingrepen, de leefbaarheid van een woningcomplex in Muiden kunnen verbeteren. 

Hoe zorgen we ervoor dat de huurders zich thuis voelen in de hofjes waar hun woning aan liggen, en niet pas achter hun voordeur? Hoe verbeteren we de directe relatie tussen de woningen en het hof, zodat deze ruimte gebruikt gaat worden en bewoners elkaar vanzelfsprekender kunnen ontmoeten? En hoe wordt de route van straat naar huis vriendelijker, persoonlijker, zodat bewoners eigenaarschap over deze ruimte zullen gaan voelen?

Vragen waarin onze ambitie om met fysieke ingrepen de sociale verbondenheid te versterken en het buurtgevoel te vergroten, mooi samenkomt. We kijken uit naar de samenwerking!