GROEN, GROENER, GROENST

Een gezamenlijke binnentuin: een prachtige luwe plek als intermediair tussen de drukte van de stad en de rust van de woning. Als ontmoetingsplek voor de omwonende bewoners. En als groene ruimte die extra kwaliteit geeft aan de leefomgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat deze binnentuin een prettige plek wordt voor alle bewoners? Hoe ga je om met eigenaarschap? Hoe zorg je voor en inrichting die niet arbeidsintensief en kostbaar maar wel kwalitatief is?

Ter inspiratie voor ons project aan de Sumatrastraat zijn we deze zomer samen met Woningstichting Ons Doel op excursie geweest naar een aantal binnentuinen in Amsterdam en Haarlem. Onder leiding van Marjan Kootwijk van Ymere hebben we een viertal tuinen bezocht, met een variatie in gebruik, ruimtelijke kwaliteit en inrichting. Ontzettend waardevol, voor het gezamenlijk aanscherpen van onze ambities en ter inspiratie voor het vervolg. Zo werken we graag: samen op!