HET FACILITEREN VAN ONTMOETING ALS RODE DRAAD

Het ruimte geven aan ontmoeting en daarmee het helpen groeien van een sterke samenleving zien we als een van de belangrijkste opgaven van dit moment voor de bouwindustrie. Omdat we daarmee antwoord kunnen geven op maatschappelijke uitdagingen, zoals eenzaamheid, vergrijzing en segregatie. 

Over de manier waarop wij dat met onze projecten doen is Ianthe geïnterviewd voor de speciale printeditie van het magazine van Biind. Het is een rijk artikel geworden, over het belang van samenhang in de stad en van gedifferentieerde openbare ruimte en over een goede route van straat naar huis, met op elk schaalniveau ruimte voor ontmoeting. En over de behoefte je ook in openbaar gebied geborgen te voelen en over de kansen die de verdichtingsopgave met zich meebrengt. 

‘De verdichtingsopgave geeft ons de kans om een laag van deze tijd toe te voegen en daarmee meteen de leefbaarheid van deze wijken te vergroten. Door creatief te kijken en naar specifieke oplossingen per locatie te zoeken is vaak meer mogelijk dan je denkt.’

Klik hier voor de pdf van het hele interview. 

En kijk hier voor meer over Biind, het platform voor de fysieke leefomgeving.