0519 MARIAHOEVE DEN HAAG

NIEUWBOUW 88 EENGEZINSWONINGEN

De locatie tussen het Hongarenburg en het Finnenburg is onderdeel van een doorgaande gelijkvormige bebouwingsstrook. Deze strook vormt de rand van de Haagse wijk Mariahoeve gebouwd in de jaren `60 en wordt gekenmerkt door een stempelstructuur met losse blokken om binnenhoven. In het plan wordt deze stedenbouwkundige structuur en daarmee de aansluiting op de omgeving behouden. Ook de architectuur vind zijn inspiratie in de aanwezige bebouwing met haar filosofie en opvattingen. Maar in tegenstelling tot de huidige gestapelde bebouwing, bevat het plan grondgebonden woningen als toevoeging aan de samenstelling van de wijk.

Er zijn 2 hoofdtypen woningen te onderscheiden, een type met een beukmaat van 4.80 m en een type met een beukmaat van 5.40 m. Beide types kenmerken zich door een dubbele ontsluiting; zowel via de straat als via het souterrain. De smalle woningen zijn 4-laags en hebben in het souterrain een eigen garage, de bredere woningen zijn 3-laags en parkeren op straat. De bel-etage is in beide types een verhoogde woonverdieping met een groot terras aan het binnenhof. Voor de bovenliggende verdiepingen zijn verschillende indelingsvarianten mogelijk.

Het hoogteverschil tussen het maaiveld en het terras zorgt voor een grote vrijheid voor de inrichting van de binnenhoven. Deze worden, door bureau Tedder & Keus architectuur & landschapsarchitectuur, ieder met een eigen karakter ontworpen, waarbij collectief, semi-openbaar en privaat gebruik gevarieerd worden toegepast met aandacht voor de actuele maatschappij.

Met zeer beperkte stedenbouwkundige aanpassingen richt dit plan zich op de doelgroep waar Mariahoeve om vraagt.

CREDITS

OPDRACHT
2005
BOUWJAAR
2008-2009
BRUTOVLOEROPPERVLAK WONINGEN
22.680 M2
LANDSCHAPSARCHITECT
TEDDER-KEUS
PROJECTARCHITECT
GERT-JAN HENDRIKS
MEDEWERKERS
GINI CORSO, PIETER MEIER, SILVESTER VERMAST, LENNART VAN ECK, IANTHE MANTINGH, DORIEKE VAN STEEG
FOTOGRAFIE
KEES HUMMEL