9616 BLIXEMBOSCH  EINDHOVEN

NIEUWBOUW CENTRUMGEBIED

Voor het centrumgebied van de uitbreidingswijk Blixembosch in het noorden van Eindhoven is een plan gemaakt voor 180 woningen, 3000 m2 commerciële ruimte, 1000 m2 medische voorzieningen parkeervoorziening en een wijkcentrum ‘civic center’.

Het hart van het plan vormt het plein dat kon ontstaan door het benodigde parkeren ondergronds te realiseren. Het plein ontsluit alle commerciële en openbare  functies die op de begane grond van de U-vormige bouwmassa liggen; deze  is vijf lagen hoog en omsluit aan drie zijden het plein. Boven deze functies zijn woningen gesitueerd, allen georiënteerd op het plein.

Het gebouw gaat over de asymmetrisch gelegen wijkontsluitingsweg heen welke onderdeel uitmaakt van de dynamiek op het plein waar alle activiteiten van het stedelijk leven zich afspelen.

Het wijkcentrum vormt het scharnierpunt tussen het stenen plein en het park. Hierin  spelen alle sociaal-culturele activiteiten van de buurt zich af,  zichtbaar in de gevel geopend naar het plein. Het park wordt gedeeltelijk gebruikt als buitenruimte van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Deze vormen samen met de dubbele gymzaal en de vrijetijdsaccommodatie het programma van het ‘civic center’.

In de U-vormige bouwmassa boven de supermarkt is een overdekte wintertuin gelegen die de woningen en een ontmoetingsruimte ontsluit. De massa wordt beëindigd met een woontoren van elf lagen.

Door een heldere organisatie en het doelmatige materiaalgebruik is het grote aantal functies  tot een samenhangend centrum gevormd.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
PROJEKTONTWIKKELINGSBURO HAAGDIJK BV
OPDRACHT
1996
BOUWJAAR
1999-2000
BRUTO VLOEROPPERVLAK ‘SOCIAAL CLUSTER’
2800 M2
BRUTO VLOEROPPERVLAK ‘OVERIG’
33.500 M2
BOUWSOM CIVIC CENTER ‘BLIXEMS’
€ 2.495.792,- (EXCL. BTW)
BOUWSOM P.KELDER/COMM. RUIMTE/ WONINGEN
€ 23.789.868,-(EXCL. BTW)
FOTOGRAFIE
CHRISTIAN RICHTERS
PROJECTARCHITECT
GERT-JAN HENDRIKS
MEDEWERKERS
TED SCHULTEN, PETER CAMMERMANS, GINI CORSO, KOEN HESLENFELD, THOMAS VAN SCHAICK, JOOST VERHEUS