1601 LANG LEVE THUIS

ORGANISATIE WOONDEBAT LEIDEN

24 mei 2016 vond, in galerie-cafe Leidse Lente, het 7e Leids woondebat plaats, met als thema ‘Lang Leve Thuis’. De vraag stond centraal hoe zowel ouderen, kwetsbaren als zorgbehoevenden prettig langer zelfstandig thuis zouden kunnen wonen. Hoe organiseren we geschikte woonruimte, de vereiste zorg en hoe stimuleren we de nodige sociale samenhang in een buurt?

Vier sprekers belichtten het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Pieter van der Straaten zette het speelveld neer: wat is de opgave? Yvonne Witter vertelde over het belang van woonvariatie: zoveel mensen zoveel wensen. Erik Dannenberg gaf ons nieuwe inzichten over de omgang met zorg, van exclusie naar inclusie. Sander van der Ham vertelde over de relatie tussen de buurt en je thuisgevoel.

Tussen de presentaties door was volop ruimte voor discussie en ontmoeting tussen de aanwezige partijen: een mix van gemeente, corporaties, zorgpartijen, huurders en marktpartijen.

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Mede dankzij het Woondebat staat het vormgeven van het zelfstandig thuis wonen weer op de agenda. En blijkt het een onderwerp te zijn waar we met alle betrokkenen met plezier aan kunnen en willen werken.

Het 7e Leids woondebat is georganiseerd door Ianthe Mantingh, in opdracht van Woningstichting Ons Doel.