0551 DR. STRUYCKENPLEIN BREDA

NIEUWBOUW 185 WONINGEN EN VOORZIENINGEN

Het Dr. Struyckenplein is onderdeel van een stedenbouwkundig plan van architect Peutz uit de jaren 50-60. Het is één symmetrische stedelijke ruimte die, doorsneden door de Dr. Struyckenstraat, functioneel is opgedeeld in twee delen met weinig gebruikswaarde en een onduidelijke vormgeving.

Willen we een ruimte met meer intimiteit en een hogere gebruikswaarde, een écht plein, dan moet de ruimte verkleind en de gevels langs de randen verhoogd worden. Willen we het nieuwe plein onderdeel laten blijven van zijn omgeving in plaats van te verzelfstandigen, dan zal de opvatting van architect Peutz doorgezet moeten worden.

In stedenbouwkundig opzicht zal de nieuwe pleinruimte een ensemble van verschillende ruimten en bouwvolumes moeten worden die zowel ruimtelijk als functioneel één geheel, één identiteit vormen binnen het stedenbouwkundig plan van architect Peutz.

Om een grotere diversiteit in ruimten te krijgen tussen de langgerekte gevelwanden aan de west- en oostzijde, is het toevoegen van een derde beeldbepalend element noodzakelijk. Gelijktijdig wordt daarmee de symmetrie doorbroken en de oriëntatie binnen de stedelijke ruimte vergroot.

Het plein is groot genoeg om verschillende sferen te herbergen, sferen die passen bij verschillende functies.Ten noorden van de Dr. Struyckenstraat ontstaat, door het toevoegen van de toren, meer intimiteit. Hier vinden we monumentale bomen, een vijver en een prettige atmosfeer door de goede bezonning, een sfeer van gemoedelijkheid, van verblijven en ontmoeten, spelen en zitten, waarvoor de bibliotheek aan de westzijde en een horecafunctie in de plint van de woontoren als katalysator dienen.

Als tegenpool is het zuidelijk deel groter en opener en dus geschikt voor meer mobiliteit passend bij een winkelcluster. Hier meer een sfeer van doelmatigheid waarbij het winkelprogramma veel levendigheid zal genereren op het maaiveld.

In het ontwerp van het maaiveld was het stedenbouwkundige patroon van noord-zuid geplaatste woonblokken uitgangspunt. Het patroon met banen van verschillende kleuren klinkers verleent karakter aan het plein.

De inrichting van het plein is afgestemd op de verschillende vormen van gebruik en inrichting, levendig bij de winkels en het parkeren, ingetogen bij de bibliotheek en rond de vijver.

Het parkeren voor de bewoners van de verschillende woonblokken is geheel gescheiden van de bezoekers. De bezoekers parkeren op maaiveld op en rond het plein. De bewoners in de westelijk en oostelijk gelegen woongebouwen parkeren op de eerste verdieping, op het dak van de bibliotheek of de winkels. De parkeerdekken worden gedeeltelijk ingericht met beplanting en pergola’s tot een gemeenschappelijke daktuin. De bewoners van de toren parkeren in een parkeerkelder.

Het wonen bevindt zich boven de plint van de verschillende gebouwen, hierdoor krijgen we enkel gestapelde woningen. Om geen enkele doelgroep uit te sluiten is er gekozen voor éénlaagte appartementen.

Zowel in de vormgeving als in de materialisatie van de nieuwe gebouwen is gestreefd naar eenheid en samenhang. Iets bijzonders dat de aandacht trekt zonder schreeuwerig te worden. Een nieuw imago voor het Dr. Struyckenplein, een nieuw imago voor de wijk.

Alle woonblokken worden gemaakt in baksteen, opengesneden door de diagonaal, en lichtvoetig gedragen door slanke kolommen, zwevend boven een glazen plint. De gevel is verbijzonderd door een spel van ramen met een lage borstwering en een grote variatie aan buitenruimtes, zoals balkons, loggia’s en serre’s. Een verdere verbijzondering aan het plein ontstaat door de twee grote openingen in het hoge bouwblok, de één is open en biedt plaats aan een terras, de ander is gesloten voor sport en spel. Deze gaten bieden zicht op de binnenzijde van het bouwblok en vice versa zicht op het plein.

Bij de afsnijdingen langs de Dr. Struyckenstraat en rondom de gaten maken we door een andere materialisatie en kleurgebruik onderscheid tussen de huid en de voering van de gebouwen.

CREDITS

OPDRACHTGEVER
BLAUWHOED
LANDSCHAPSARCHITECT
LODEWIJK BALJON
OPDRACHT
2005
BRUTO VLOEROPPERVLAK VOORZIENINGEN
6000M2
AANTAL WONINGEN
185
AANTAL PARKEERPLAATSEN
370
PROJECTARCHITECT
GERT-JAN HENDRIKS
MEDEWERKERS
IANTHE MANTINGH, JEROEN SNEL, DORIEKE VAN STEEG